فرهنگ واژه ها :

برنامه نویس کاربردی / application programmer

برنامه هاي کاربردي - برنامه هاي کامپيوتري که کار مفيدي را انجام مي دهند اما اين کار به خود کامپيوتر مربوط نمي شود کلمه پردازها صفحه هاي گسترده سيستمهاي حسابداري و برنامه هاي مهندسي نمونه هايي از اين برنامه ها هستند برخلاف اپراتينگ سيستم
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها