فرهنگ واژه ها :

رابط گرافیکی کاربر / praphical user interface ( GUI)

شيوه ي ارتباط با کامپيوتر به وسيله ي دستکاري تصاوير و پنجره ها با ماوس . تاقبل از توسعه ي اين رابطهاي گرافيکي کامپيوترها فقط متن را روي صفحه نشان مي دادند. در دهه ي 70 ميلادي ، شرکت زيراکس ماشيني را با رابط گرافيکي کاربر ساخت ، اما نخستين ماشيني که همگاني شد ، ماشين مک اينتاش بود  که در سال 1984 وارد عرصه شد. در سال 1990 با ظهور مرکروسافت ويندوز 3 ، يک رابط گرافيکي کاربر بر روي کامپيوترهاي سازگار با IBM PC گسترش يافت براي آشنايي با نمونه ها ، نگاه کنيد به ويندوز و مک اينتاش .