فرهنگ واژه ها :

طراحی کامپیوتر ؛ طراحی به کمک کامپیوتر / CAD

طراحي به کمک کامپيوتر- اين فرايند زماني روي مي دهد که کار طراحي در مهندسي يا معماري توسط برنامه هاي گرافيکي کامپيوتري انجام شود کاري که به طور سنتي با قلم و کاغذ انجام مي شد. براي سي اي دي داشتن يک صفحه نمايش با وضوح بسيار بالا و يک بسته نرم افزار طراحي ضروري است . مثلا" براي رسم يک ساختمان لازم است که با يک وسيله ورودي گرافيکي . مانند ماوس نقشه ها را وارد کنيد . داشتن نقشه ها درون کامپيوتر چندين امتياز دارد .1- کامپيوتر مي تواند ابعاد را به طور خودکار محاسبه کند . در واقع توانايي محاسبه ابعاد بزرگترين تفاوت برنامه سي اي دي و برنامه هاي عادي ترسيم است . 2- تغييرات آسان مي شود ( مانند افزودن يک ديوار جديد ) 3- ساختارهاي تکراري را به آساني مي توان اضافه کرد . 4- تصوير را مي توان بزرگ کرد تا جزئيات يک بخش خاص بهتر معلوم شود . يا کوچک کرد تا نماي کلي نقشه ظاهر شود . اگر برنامه داراي توانايي هاي سه بعدي باشد مي توان تصوير را از هر ديدگاهي نمايش داد و تحليل کرد . مثلا" هواپيماي بوئينگ 777 که در سال 1994 به حرکت در آمد . تمام با کاپيوتر طراحي شده بود . هواپيماي قبلي به شيوه سنتي با کاغذهاي ترسيم طراحي شده بودند.و لازم بود از يک يک آنها ماکت ساخته شود تا تطابق نقشه روي کاغذ و ساخت واقعي روشن شود اما سي اي دي ساخت ماکت را حذف کرد-computer - aided Desing