فرهنگ واژه ها :

لغو کردن یک عمل یا فرمان / absoulute address

آدرس مطلق - مکان مسخصي در حافظه کامپيوتر . در برنامه صفحه گسترده آدرس سلولي که به مکاني مشخص اشاره مي کند اين مکان مشخص هنگام کپي شدن فرمول به مکان ديگر تغيير نميکند .
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها