فرهنگ واژه ها :

چاپگر لیزری / laser printer

 نوعي چاپگر کامپيوتري که از طريق پيمايش يک استوانه ي حساس به نور با اشعه ي ليزري تصوير را توليد کرده ، و سپس به کمک تونر الکترواستاتيک به کاغذ منتقل مي کند. چاپگرهاي ليزري خروجي با کيفيت متن و گرافيک ارائه مي دهند و بي صدا و سريع اند . بر خلاف inkjet printer; dot-matrix printer.
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها