فرهنگ واژه ها :

فروشنده ارزش افزا / value -added reseller

 فردي که کامپيوترها را مي خرد و آنها را به طريقي بهبود مي دهد( مثلاً به وسيله ي نصب نرم افزار آماده) و سپس به عنوان سيستمهاي کاري کامل مي فروشد.
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها